Banner

ประวัติบริษัท

บีจีเอฟ (BGF) ผู้ผลิตจัดจำหน่ายกระจกและวัสดุก่อสร้างของคนไทยด้วยมาตรฐานระดับสากล เริ่มต้นธุรกิจด้วยการจัดจำหน่ายกระจกแผ่นนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2557 ด้วยการร่วมทุนกับพันธมิตรระดับโลก Glas Trösch Holding AG ผู้ผลิตกระจกรายใหญ่ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด และได้ดำเนินการผลิตกระจกภายใต้แบรนด์ บีจีเอฟ(BGF) เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงงาน กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกำลังการผลิต 219,000 ตันต่อปี ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงที่เล็งเห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความสำเร็จตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจกระจกบีจีเอฟจึงได้ริเริ่มดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระจกเมื่อปี พ.ศ. 2560

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 บีจีเอฟเล็งเห็นความสำคัญของอะลูมิเนียมที่มักถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในธุรกิจก่อสร้าง จึงเข้าซื้อกิจการอะลูมิเนียม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนั้นบีจีเอฟยังมุ่งมั่นพัฒนา ต่อยอดวางแผนดำเนินธุรกิจและมองหาโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจวัสดุก่อสร้างในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท พื้น กำแพง ฝ้าเพดาน (floor , wall , celling) และยิปซั่มบอร์ด ด้วยเช่นกัน

บีจีเอฟไม่เคยหยุดนิ่งในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้า และการบริการให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล พร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ให้สามารถเติบโต แข่งขันได้ในระดับสากล