ภาคใต้


บริษัท กระจกตาปี จำกัด
84/13 ถนน เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000


โทร : 0 7721 9291บริษัท ชนเกษมอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด
199/19 หมู่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000


โทร : 0 7727 4931บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด
11 ถนน พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000


โทร : 0 7532 5216ยางงามอลูมินั่ม กระจกอลูมิเนียม
185 ถนนกันตัง ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000


โทร : 0 7521 6601ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่อลูมิเนียม
60/65 หมู่ 1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110


โทร : 0 7430 5811ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเจริญอลูมินั่ม ภูเก็ต
99/41 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000


โทร : 0 7637 6175ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพรมาร์เก็ตติ้ง หาดใหญ่
1695 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110


โทร : 0 7436 0230บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
46/9 หมู่ที่ 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000


โทร : 0 7638 1444ร้าน พัฒนาอลูมิเนียม
82 หมู่ 5 ต.โศกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000


โทร : 0 7460 3556ร้านสุวรรณกระจก
173 หมู่ 1 ต.ช้างซ้าย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000


โทร : 0 7532 4737ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกกระจก-อลูมิเนียม
197/20 หมู่ 8 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ. นครนครศรีธรรมราช


โทร : 0 7532 8343บริษัท บุญเลิศโลหะ จำกัด
214/3 หมู่ 6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140


โทร : 077 584 146ทวีพันธ์กลาส กระจก อลูมิเนียม ทุ่งสง
72/1 ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110


โทร : 0 7542 1247-8บริษัท ศรีธรรมราชกระจก จำกัด
132/5 หมู่ 3 ถ.เอเชีย ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000


โทร : 0-7531-4461-2