ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนกวงกระจก
161 หมู่ 18 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190


โทร : 0 4532 1955บริษัทราชสีมาเพชรทวีจำกัด
333 หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 


โทร : 0 4430 7042บริษัท ศูนย์กระจกสีมา จำกัด
295 หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 


โทร : 0 4430 7361ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไทยอลูมินั่ม (1995)
197 ถนน อุดรยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000


โทร : 081-717-2867 , 063-525-7539บริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด
115 หมู่1 ถนนรอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


โทร : 0 4292 0222 บริษัท โคราชคลังกระจกโฟลต (1999) จำกัด
116 หมู่ 3 มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000


โทร : 0 4425 2255นนธนัฏ กระจก อลูมินั่ม กลาส
823 หมู่ 1 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110


โทร : 086-4585778บริษัท อินเตอร์กลาส1999 จำกัด
365 หมู่ 16 ตำบลสลักได เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000


โทร : 098-3651987, 044-060-395ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะศึก
309 บ.ดงบ้านนา ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด


โทร : 081 261 1013หจก.บุรีรัมย์เมททอล แอนด์ กลาส
398 หมู่ 9 ต.นิคม อ.สตึก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 31150


โทร : 062 564 2694ร้านเพชรประทีป ร้อยเอ็ด
314 หมู่ 2 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170


โทร : 043-519-327, 062-1959323