Clear Float Glass

กระจกใสมีคุณภาพสูงโดยผิวกระจกทั้ง2ด้านเรียบทำให้การมองผ่านได้เหมือนจริง ความหนากระจกใส 2 – 19 มม. ขึ้นกับการใช้งาน เช่น กรอบรูป , บานตู้เฟอร์นิเจอร์, บานประตูหน้าต่าง, ผนังอาคารสูง

คุณสมบัติ :

- เป็นกระจกที่โปร่งใส มีผิวที่เรียบ การมองเห็นทะลุผ่านได้เหมือนจริง
- สามารถนำไปแปรรูปเป็น กระจกเทมเปอร์. กระจกลามิเนต, กระจกอินซูเลท

- Transparent
- smooth surface
 

การใช้งาน :

- ใช้กับบ้านพักอาศัย ภายนอก เช่นประตู หน้าต่าง หรือภายใน เช่นกั้นห้อง
- ใช้ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ , ตู้โชว์สินค้า , ติดตั้งร้านค้า ต่างๆ
- ติดตั้งโชว์รูม , โครงสร้างผนังสูง, ล้อบบี้โรงแรม

- Windows, doors, building walls
- Furniture components 
- Interior glass
 

ขนาด :

 • 2 มิลลิเมตร
 • 3 มิลลิเมตร
 • 4 มิลลิเมตร
 • 5 มิลลิเมตร
 • 6 มิลลิเมตร
 • 8 มิลลิเมตร
 • 10 มิลลิเมตร
 • 12 มิลลิเมตร
 • 15 มิลลิเมตร
 • 19 มิลลิเมตร
 • สี :

  ใส

  หมายเหตุ :