Dark Grey Float Glass

Dark Grey Float Glass

เป็นกระจกที่สามารถดูดกลืนพลังงานความร้อนได้ 40%-60% ช่วยลดแสงและพลังงานความร้อนที่มากระทบกับผิวกระจก ทำให้แสงที่เห็นสบายตาขึ้น และเพิ่มบรรยากาศที่ดีขึ้น

คุณสมบัติ :

ดูดกลืนความร้อนได้ดีกว่ากระจกใส 40% - 60%
 

การใช้งาน :

- ใช้กับบ้านพักอาศัย ภายนอก เช่นประตู หน้าต่าง หรือภายใน เช่นกั้นห้อง
- ใช้ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ , ติดตั้งร้านค้า ต่างๆ

ขนาด :

 • 3 มิลลิเมตร
 • 4 มิลลิเมตร
 • 5 มิลลิเมตร
 • 6 มิลลิเมตร
 • สี :

  ดำ เทา

  หมายเหตุ :

  แคตตาล็อก :

 • เอกสารข้อมูลสินค้า Download PDF
 • คู่มือ :

 • เอกสารการติดตั้ง Download PDF