Laminated Glass

กระจกลามิเนตเป็นการนำกระจกตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไปมายึดติดกันโดยมีแผ่นฟิล์ม PVB คั่นอยู่ตรงกลาง เมื่อกระจกถูกกระแทกจนแตกกระจกจะไม่ลวงหลุดออกจากกัน

คุณสมบัติ :

เป็นกระจกที่มีความปลอดภัยสูงและยังป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกสู่ภายใน

การใช้งาน :

- ใช้เป็นหลังคา ในส่วนที่ต้องการแสงส่องผ่านเข้าได้
- ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคาร เป็นฉากกั้นห้อง ,ไวท์บอร์ด , ตกแต่งผนังห้องน้ำ
- ประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เช่น ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะ เป็นต้น

ขนาด :

สี :

หมายเหตุ :