Tempered Glass

กระจกเทมเปอร์เป็นกระจกที่มีความแข็งแรงกว่ากระจกธรรมดา 3-5 เท่า เมื่อถูกแรงกระแทกจนทำให้กระจกแตก กระจกที่แตกจะเป็นเม็ดเล็กๆ ไม่มีคมจึงไม่สามารถทำให้บาดเจ็บได้

คุณสมบัติ :

เมื่อกระจกแตก กระจกทั้งแผ่นจะร่วงหลุดเป็นชิ้นเล็กๆทันที การแตกของกระจกเทมเปอร์อาจมาจากของแข็งมากระแทก หรือ เกิดขึ้นจากสิ่งเจือปนในเนื้อกระจก แต่สาเหตุนี้จะเกิดน้อยมาก

การใช้งาน :

การใช้งานเหมือนกระจกธรรมดา แต่เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
- ประตูบานเปลือย, ผนังกระจกที่ต้องทนทานต่อการใช้งาน
- ประตูห้องอาบน้ำ, ฉากกั้นในห้องอาบน้ำ
- เฟอร์นิเจอร์ ตู้โชว์สินค้า ชั้นวางสินค้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้า หน้าเตาอบ, ชั้นตู้เย็น

ขนาด :

 • 4 มิลลิเมตร
 • 5 มิลลิเมตร
 • 6 มิลลิเมตร
 • 7 มิลลิเมตร
 • 8 มิลลิเมตร
 • 9 มิลลิเมตร
 • 10 มิลลิเมตร
 • 11 มิลลิเมตร
 • 12 มิลลิเมตร
 • 13 มิลลิเมตร
 • 14 มิลลิเมตร
 • 15 มิลลิเมตร
 • 16 มิลลิเมตร
 • 17 มิลลิเมตร
 • 18 มิลลิเมตร
 • 19 มิลลิเมตร
 • สี :

  หมายเหตุ :