Insulated Glass

กระจกฉนวนอากาศเป็นกระจก 2 แผ่นมาประกอบกันโดยมีเฟรมอลูมิเนียมคั่นอยู่กลาง คุณสมบัติช่วยป้องกันเสียง และช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก

คุณสมบัติ :

- ป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก ช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงาน
- ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- ป้องกันการเกิดหยดน้ำเมื่ออุณหภูมิภายในภายนอกต่างกัน


การใช้งาน :

- ใช้กับอาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัย ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ
- ใช้กับห้องบันทึกเสียงที่ต้องการป้องกันเสียงจากภายนอก
- ใช้กับตู้แช่ที่ต้องการโชว์สินค้า

ขนาด :

สี :

หมายเหตุ :