Pink Mirror Glass

Pink Mirror Glass

คุณสมบัติ :

เป็นกระจกเงาสีที่ให้การสะท้อนของภาพ ที่เกิดจากการสะท้อนของสารเคลือบเงิน

การใช้งาน :

สำหรับงานตกแต่งภายในอาคาร ,ทำเฟอรืนิเจอร์

ขนาด :

 • 5 มิลลิเมตร
 • สี :

  เงาชมพู

  หมายเหตุ :

  แคตตาล็อก :

 • เอกสารข้อมูลสินค้า Download PDF
 • คู่มือ :

 • เอกสารการติดตั้ง Download PDF