Switchable Glass

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจากการนำเอา Smart Film เพิ่มเข้ามากั้นระหว่างกระจก ทับด้วย EVA Film และประกอบเข้ากับวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมระบบในการเปิด-ปิด Smart Film จากทึบเป็นใส เพื่อความเป็นส่วนตัวให้กับสถานที่ แต่มีดีไซน์ที่แตกต่าง

คุณสมบัติ :

 - ทำให้มีบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว
 - ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
 - ใช้ระบบ Remote Control ในการเปิด-ปิด

การใช้งาน :

การใช้งานของ Switchable Glass สามารถใช้ได้ในหลากหลายงาน อย่างเช่น
- ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคาร บ้านเรือน
- เป็นฉากกั้นห้อง
- Shower room

ขนาด :

สี :

หมายเหตุ :