ที่อยู่และแผนที่บริษัท

บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :+66 (0) 2834 7000
โทรสาร :+66 (0) 2834 7021
View Map

บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด (สำนักงานสาขา)

ชั้น 38 อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วงขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :+66 (0) 2855 8900
โทรสาร : +66 (0) 2855 8991
View Map

บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด (นครปฐม)

139/2 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ :+66 (034) 261 600-3
โทรสาร : +66 (034) 261 285
View Map

BGF Call Center

โทรศัพท์ :+66 (0) 2-834-7070
E-mail :BGFcallcenter@bgf.co.th
E-mail :mkt@bgf.co.th