PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BG GROUP มอบของขวัญ สร้างรอยยิ้ม ในวันเด็กแห่งชาติ 2567

BG GROUP มอบของขวัญ สร้างรอยยิ้ม ในวันเด็กแห่งชาติ 2567


บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นำโดยนายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG ส่งมอบของขวัญและของที่ระลึก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนและหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดเขียนเขต, โรงเรียนวัดมูลจินดาราม, โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร, หมู่บ้านสถาพร, ชุมชนซอยวัดเขียนเขต, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต, สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ & ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปทุมธานี, สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี และสวนสาธารณะทศมินทราภิรมย์ โดยของขวัญวันเด็ก ประกอบไปด้วย แก้วน้ำจากฟางข้าว BG, หมวกแก๊ป BGPU, หมวกบักเก็ต BGPU, เสื้อโปโล Kid BGPU, กระเป๋าหูรูด BGPU, กระเป๋าถือ BGPU, ขนมและเครื่องดื่ม เป็นต้น ในวันที่ 5-12 ม.ค. 67 ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นำโดยนายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG ส่งมอบของขวัญและของที่ระลึก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนและหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดเขียนเขต, โรงเรียนวัดมูลจินดาราม, โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร, หมู่บ้านสถาพร, ชุมชนซอยวัดเขียนเขต, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต, สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ & ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปทุมธานี, สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี และสวนสาธารณะทศมินทราภิรมย์ โดยของขวัญวันเด็ก ประกอบไปด้วย แก้วน้ำจากฟางข้าว BG, หมวกแก๊ป BGPU, หมวกบักเก็ต BGPU, เสื้อโปโล Kid BGPU, กระเป๋าหูรูด BGPU, กระเป๋าถือ BGPU, ขนมและเครื่องดื่ม เป็นต้น ในวันที่ 5-12 ม.ค. 67 ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Sample6

นอกจากนี้ บริษัทภายใต้ BG Group ได้แก่ บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด, บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขาอยุธยา 1, บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขาอยุธยา 2, บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด, บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด, บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด และบริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ได้ร่วมขยายการส่งมอบความสุขผ่านของขวัญวันเด็กไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยเล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทภายใต้ BG Group ได้แก่ บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด, บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขาอยุธยา 1, บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขาอยุธยา 2, บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด, บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด, บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด และบริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ได้ร่วมขยายการส่งมอบความสุขผ่านของขวัญวันเด็กไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยเล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

Sample6

OTHER PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG สนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้ว สานฝันพัฒนาอาชีพ ยกคุณภาพชีวิตชุมชน...
15 March 2024 15 มีนาคม 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับหน่วยงาน Trading BGC นำโดยนายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่ว...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG อลูมิเนียม สนับสนุนการศึกษาส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา ...
8 March 2024 8 มีนาคม 2567

บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม โดยนายอภิศักดิ์ สุนเลี้ยง ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ พร้อมตัวแทนพนักงาน มอบอุปกรณ์ท...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG อลูมิเนียม ปันความสุข ในวันเด็กแห่งชาติ 2567...
8 January 2024 8 มกราคม 2567

บริษัท อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม นำโดยนายวาเศรษฐ ศรขวัญ ผู้จัดการโรงงาน BG อลูมิเนียม, นายอภิศักดิ์ สุนเลี้ยง ผู้จัดการส่วนธุรการแ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode