PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

Featured with two sheets of float glasses suitable for diverse applications. เกิดขึ้นจากการนำกระจกแผ่น 2 แผ่นประกอบกันเพื่อให้เกิดคุณสมบัติตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

Logo
PROCESSED GLASS
Heat Strengthened Glass

Heat Strengthened Glass

Heat Strengthened Glass is 2 times stronger than ordinary glass, not shattered when broken, but creating break pattern like a spider web, where the breaking line runs from the break point to the edge, unlike float glass where the break pattern forms a highly sharp piece. เป็นกระจกที่มีความแข็งแรงมากกว่ากระจกธรรมดา 2 เท่า เมื่อกระจกแตกจะมีลักษณะวิ่งเป็นใยแมงมุมจากจุดแตกเข้าหาขอบ ต่างจากกระจกโฟลตที่มีลักษณะการแตกเป็นปากฉลามและมีความคมสูง
Features คุณสมบัติ
 • Shock resistant and able to withstand acute heat. สามารถรับแรงกระแทกได้อย่างดี ต้านทานความร้อนแบบเฉียบพลันได้
Usage การใช้งาน
 • Windows of tall buildings, wind-resistant windows, showrooms, railings, showrooms นำไปใช้เป็น หน้าต่างอาคารสูง หน้าต่างที่ทนต่อการรับแรงลม โชว์รูม ราวกันตก ห้องโชว์สินค้า
Switchable Glass

Switchable Glass

An innovative product, further developed from inserting Smart Film between glasses, overlaid with EVA Film, and combined with electrical circuit used for controlling the on-off system, the Smart Film changing from opaque to transparent helps increasing privacy for the place. อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจากการนำเอา Smart Film เพิ่มเข้ามากั้นระหว่างกระจก ทับด้วย EVA Film และประกอบเข้ากับวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมระบบในการเปิด-ปิด Smart Film จากทึบเป็นใส เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับสถานที่
Features คุณสมบัติ
 • Creating a private atmosphere. ทำให้มีบรรยากาศเป็นส่วนตัว
 • Easy and convenient to use. ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
 • Using Remote Control system to turn on-off. ใช้ระบบ Remote Control ในการเปิด-ปิด
Usage การใช้งาน
 • Interior of building, showroom, or house. ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคาร โชว์รูม หรือบ้าน
 • Room dividers. ใช้เป็นฉากกั้นห้อง
Laminated Glass

Laminated Glass

Two or more sheets of glasses bonded together with PVB film in the middle for separation. The laminated glass is a type of safety glass that holds together when shattered. เป็นการนำกระจกตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไปมายึดติดกันโดยมีแผ่นฟิล์ม PVB คั่นอยู่ตรงกลาง เมื่อกระจกถูกกระแทกจนแตกกระจกจะไม่ร่วงหลุดออกจากกัน
Features คุณสมบัติ
 • High safety and soundproof. เป็นกระจกที่มีความปลอดภัยสูงและยังป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกสู่ภายใน
Usage การใช้งาน
 • Roof in any area requiring light to shine through. ใช้เป็นหลังคา ในส่วนที่ต้องการแสงส่องผ่านเข้าได้
 • Interior of building, room dividers, whiteboard, and decorating bathroom wall. ใช้ติดตั้งภายในตัวอาคาร เป็นฉากกั้นห้อง ไวท์บอร์ด และใช้ตกแต่งผนังห้องน้ำ
 • Assembling furniture such as wardrobes, tables. ใช้ประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ
Tempered Glass

Tempered Glass

A three to five times stronger than normal glass. When smashed by force, it will be shattered into small granular chunks without sharpness, hence, does not cause injury. กระจกเทมเปอร์เป็นกระจกที่มีความแข็งแรงกว่ากระจกธรรมดา 3-5 เท่า เมื่อถูกแรงกระแทกจนทำให้กระจกแตก กระจกที่แตกจะเป็นเม็ดเล็กๆ ไม่มีคมจึงไม่สามารถทำให้บาดเจ็บได้
Features คุณสมบัติ
 • When broken, the whole sheet of glass will immediately fall into small pieces, tempered glass can be broken by a solid impact or by the impurities in its contents, which rarely happens. เมื่อกระจกแตก กระจกทั้งแผ่นจะร่วงหลุดเป็นชิ้นเล็กๆทันที การแตกของกระจกเทมเปอร์อาจมาจากของแข็งมากระแทก หรือ เกิดขึ้นจากสิ่งเจือปนในเนื้อกระจก แต่สาเหตุนี้จะเกิดน้อยมาก
Usage การใช้งาน
 • Safe for user, frameless glass door, glass walls requiring durability, shower doors, shower screen, furniture, showcase, shelf for goods, electrical appliances, oven door, and refrigerator shelf. การใช้งานเหมือนกระจกธรรมดา แต่เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ สามารถนำมาผลิตเป็น ประตูบานเปลือย ผนังกระจกที่ต้องทนทานต่อการใช้งาน ประตูห้องอาบน้ำ ฉากกั้นในห้องอาบน้ำ เฟอร์นิเจอร์ ตู้โชว์สินค้า ชั้นวางสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หน้าเตาอบ และชั้นตู้เย็น
Insulated Glass

Insulated Glass

Made up of two sheets of glasses separated by an aluminum frame for soundproofing and external heat prevention. กระจกฉนวนอากาศเป็นกระจก 2 แผ่นมาประกอบกันโดยมีเฟรมอลูมิเนียมคั่นอยู่กลาง คุณสมบัติช่วยป้องกันเสียง และช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก
Features คุณสมบัติ
 • Prevents heat transfer from outside Reduces the workload of the air conditioner. This makes it cost-effective and energy-saving. ป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก ช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงาน
 • Soundproofing. ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
 • Preventing condensation in case of different temperature between interior and exterior. ป้องกันการเกิดหยดน้ำเมื่ออุณหภูมิภายในภายนอกต่างกันการใช้งาน
Usage การใช้งาน
 • Buildings, offices, and residences that require temperature control. ใช้กับอาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัย ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ
 • Recording studios that require soundproofing. ใช้กับห้องบันทึกเสียงที่ต้องการป้องกันเสียงจากภายนอก
 • Freezers that require to show products inside. ใช้กับตู้แช่ที่ต้องการโชว์สินค้า
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode