PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BG อลูมิเนียม สนับสนุนการศึกษาส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา

BG อลูมิเนียม สนับสนุนการศึกษาส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา


บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม โดยนายอภิศักดิ์ สุนเลี้ยง ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ พร้อมตัวแทนพนักงาน มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาสภาพดีจากพนักงานส่งมอบให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับรวบรวมสิ่งของส่งต่อให้กับนางมณีวรรณ อนุศาสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาไทย ส่งมอบความสุข ส่งต่อรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท ณ วันที่ 8 มี.ค. 67 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม โดยนายอภิศักดิ์ สุนเลี้ยง ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ พร้อมตัวแทนพนักงาน มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาสภาพดีจากพนักงานส่งมอบให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับรวบรวมสิ่งของส่งต่อให้กับนางมณีวรรณ อนุศาสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาไทย ส่งมอบความสุข ส่งต่อรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท ณ วันที่ 8 มี.ค. 67 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นจำนวนมาก โดยร่วมส่งอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬา เป็นของขวัญส่งความสุขให้เด็กและเยาวชน ซึ่งสอดรับกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ BG ที่สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นจำนวนมาก โดยร่วมส่งอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬา เป็นของขวัญส่งความสุขให้เด็กและเยาวชน ซึ่งสอดรับกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ BG ที่สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด

Sample6

OTHER PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG GROUP ผนึกพลัง “Set zero carbon for the world ปลูกต้นไม้เพื่อโลก ลดคาร์บอนให้...
27 June 2024 27 มิถุนายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร, นาย...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG ส่งเสริมคัดแยกขยะ สร้างมูลค่า ต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชน...
23 June 2024 23 มิถุนายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG อลูมิเนียม “เพาะกล้า เพราะรักษ์โลก” ...
5 June 2024 5 มิถุนายน 2567

บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม โดยนายวาเศรษฐ ศรขวัญ ผู้จัดการโรงงาน BG อลูมิเนียม และตัวแทนพนักงานจิตอาสา ร่วมใจปลูกต้นไม้ใ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode