PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BG สนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้ว สานฝันพัฒนาอาชีพ ยกคุณภาพชีวิตชุมชน

BG สนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้ว สานฝันพัฒนาอาชีพ ยกคุณภาพชีวิตชุมชน


บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับหน่วยงาน Trading BGC นำโดยนายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม และนางสาวนพวรรณ ธิมาภรณ์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาดและความผูกพันของลูกค้า พร้อมทีมงานร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้วของบริษัทฯ พร้อมฝาปิด จำนวน 1,000 ชุด ในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตชุมชน โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพ และความมุ่งมั่นของกลุ่มเปราะบางในสถานคุ้มครองฯ ณ วันที่15 มี.ค. 67 ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับหน่วยงาน Trading BGC นำโดยนายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม และนางสาวนพวรรณ ธิมาภรณ์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาดและความผูกพันของลูกค้า พร้อมทีมงานร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้วของบริษัทฯ พร้อมฝาปิด จำนวน 1,000 ชุด ในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตชุมชน โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพ และความมุ่งมั่นของกลุ่มเปราะบางในสถานคุ้มครองฯ ณ วันที่15 มี.ค. 67 ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี


ในโอกาสสนับสนุนบรรจุภัณฑ์นี้ เพื่อใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำพริก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบางภายในสถานคุ้มครองฯ ที่บริษัทฯ ส่งเสริมและนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายในกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

ในโอกาสสนับสนุนบรรจุภัณฑ์นี้ เพื่อใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำพริก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบางภายในสถานคุ้มครองฯ ที่บริษัทฯ ส่งเสริมและนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายในกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

ทางบริษัทฯ มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางได้พัฒนาศักยภาพ สร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้ง สามารถช่วยลดต้นทุนในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางสามารถพึ่งพาตนเองได้ และพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมต่อไป

ทางบริษัทฯ มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางได้พัฒนาศักยภาพ สร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้ง สามารถช่วยลดต้นทุนในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางสามารถพึ่งพาตนเองได้ และพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมต่อไป


OTHER PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG อลูมิเนียม สนับสนุนการศึกษาส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา ...
8 March 2024 8 มีนาคม 2567

บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม โดยนายอภิศักดิ์ สุนเลี้ยง ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ พร้อมตัวแทนพนักงาน มอบอุปกรณ์ท...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG GROUP มอบของขวัญ สร้างรอยยิ้ม ในวันเด็กแห่งชาติ 2567...
12 January 2024 12 มกราคม 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นำโดยนายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG ส่งมอบ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG อลูมิเนียม ปันความสุข ในวันเด็กแห่งชาติ 2567...
8 January 2024 8 มกราคม 2567

บริษัท อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม นำโดยนายวาเศรษฐ ศรขวัญ ผู้จัดการโรงงาน BG อลูมิเนียม, นายอภิศักดิ์ สุนเลี้ยง ผู้จัดการส่วนธุรการแ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode