PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BG อลูมิเนียม ส่งต่อฝาขวดน้ำ เพิ่มมูลค่า ลดขยะพลาสติกเพื่อโลก

BG อลูมิเนียม ส่งต่อฝาขวดน้ำ เพิ่มมูลค่า ลดขยะพลาสติกเพื่อโลก


บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม สนับสนุนบุคลากรใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งเดียวกันเพื่อโลก และร่วมลดขยะพลาสติก โดยมีนายอภิศักดิ์ สุนเลี้ยง ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ พร้อมพนักงาน ร่วมบริจาคฝาขวดน้ำพลาสติก กว่า 4,200 ฝา ผ่านการแยกสีและชำระล้างแล้วก่อนนำส่งมอบ ณ วันที่ 4 เม.ย. 67 ที่ บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม สนับสนุนบุคลากรใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งเดียวกันเพื่อโลก และร่วมลดขยะพลาสติก โดยมีนายอภิศักดิ์ สุนเลี้ยง ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ พร้อมพนักงาน ร่วมบริจาคฝาขวดน้ำพลาสติก กว่า 4,200 ฝา ผ่านการแยกสีและชำระล้างแล้วก่อนนำส่งมอบ ณ วันที่ 4 เม.ย. 67 ที่ บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำหรับฝาขวดน้ำพลาสติกที่ได้รับบริจาคในกิจกรรมนี้ จะนำส่งมอบให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปใช้ในการวิจัย และแปรรูปฝาขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นวัสดุมีค่า สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นต้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะพลาสติกได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย

สำหรับฝาขวดน้ำพลาสติกที่ได้รับบริจาคในกิจกรรมนี้ จะนำส่งมอบให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปใช้ในการวิจัย และแปรรูปฝาขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นวัสดุมีค่า สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นต้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะพลาสติกได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย

Sample6

OTHER PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG GROUP ผนึกพลัง “Set zero carbon for the world ปลูกต้นไม้เพื่อโลก ลดคาร์บอนให้...
27 June 2024 27 มิถุนายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร, นาย...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG ส่งเสริมคัดแยกขยะ สร้างมูลค่า ต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชน...
23 June 2024 23 มิถุนายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG อลูมิเนียม “เพาะกล้า เพราะรักษ์โลก” ...
5 June 2024 5 มิถุนายน 2567

บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม โดยนายวาเศรษฐ ศรขวัญ ผู้จัดการโรงงาน BG อลูมิเนียม และตัวแทนพนักงานจิตอาสา ร่วมใจปลูกต้นไม้ใ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode