PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BG ร่วมรณรงค์เปลี่ยนขยะสร้างมูลค่า นำรายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน

BG ร่วมรณรงค์เปลี่ยนขยะสร้างมูลค่า นำรายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน


บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมคณะทำงาน จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะจากครัวเรือนภายในกิจกรรม “ตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่ 4” ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ในโอกาสนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 100 คน โดยนำขยะภายในครัวเรือนมาร่วมกิจกรรมแลกไข่ไก่จากกลุ่ม อถล. และยังได้สิทธิ์ลุ้นจับรางวัลภายในบูธกิจกรรมของ BG นอกจากนี้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีปริมาณขยะรีไซเคิลมากที่สุด 2 ลำดับแรก ได้รับรางวัลพิเศษ ผ้าพันคอ พวงกุญแจ และสายคล้องบัตร ที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ BGPU อีกด้วย ณ วันท่ 31 มี.ค. 67 ที่ ลานกิจกรรมหมู่บ้านซื่อตรง รังสิตคลอง 3 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมคณะทำงาน จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะจากครัวเรือนภายในกิจกรรม “ตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่ 4” ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ในโอกาสนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 100 คน โดยนำขยะภายในครัวเรือนมาร่วมกิจกรรมแลกไข่ไก่จากกลุ่ม อถล. และยังได้สิทธิ์ลุ้นจับรางวัลภายในบูธกิจกรรมของ BG นอกจากนี้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีปริมาณขยะรีไซเคิลมากที่สุด 2 ลำดับแรก ได้รับรางวัลพิเศษ ผ้าพันคอ พวงกุญแจ และสายคล้องบัตร ที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ BGPU อีกด้วย ณ วันท่ 31 มี.ค. 67 ที่ ลานกิจกรรมหมู่บ้านซื่อตรง รังสิตคลอง 3 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


โดยกิจกรรมได้แบ่งการคัดแยกขยะรีไซเคิล ออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของ BG ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ และกระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งสามารถรวบรวมปริมาณขยะรีไซเคิลตลอดกิจกรรมได้มากถึง 1 ตันโดยประมาณ สามารถคำนวณการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,350 kgCO2eq (อ้างอิงจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก) นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

โดยกิจกรรมได้แบ่งการคัดแยกขยะรีไซเคิล ออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของ BG ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ และกระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งสามารถรวบรวมปริมาณขยะรีไซเคิลตลอดกิจกรรมได้มากถึง 1 ตันโดยประมาณ สามารถคำนวณการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,350 kgCO2eq (อ้างอิงจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก) นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

BG ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้กับชุมชน ในการคัดแยกขยะและกระตุ้นการนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิล นับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ตลอดจนนำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลในกิจกรรม นำเข้ากองทุนชุมชนฯ เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชนต่อไป

BG ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้กับชุมชน ในการคัดแยกขยะและกระตุ้นการนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิล นับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ตลอดจนนำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลในกิจกรรม นำเข้ากองทุนชุมชนฯ เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชนต่อไป


OTHER PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG GROUP ผนึกพลัง “Set zero carbon for the world ปลูกต้นไม้เพื่อโลก ลดคาร์บอนให้...
27 June 2024 27 มิถุนายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร, นาย...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG ส่งเสริมคัดแยกขยะ สร้างมูลค่า ต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชน...
23 June 2024 23 มิถุนายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG อลูมิเนียม “เพาะกล้า เพราะรักษ์โลก” ...
5 June 2024 5 มิถุนายน 2567

บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม โดยนายวาเศรษฐ ศรขวัญ ผู้จัดการโรงงาน BG อลูมิเนียม และตัวแทนพนักงานจิตอาสา ร่วมใจปลูกต้นไม้ใ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode