PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BG อลูมิเนียม “เพาะกล้า เพราะรักษ์โลก”

BG อลูมิเนียม “เพาะกล้า เพราะรักษ์โลก”


บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม โดยนายวาเศรษฐ ศรขวัญ ผู้จัดการโรงงาน BG อลูมิเนียม และตัวแทนพนักงานจิตอาสา ร่วมใจปลูกต้นไม้ในกิจกรรม “เพาะกล้า เพราะรักษ์โลก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้ธีมสำคัญของปีนี้ #GenerationRestoration หรือ #พลิกฟื้นผืนดินสู้วิกฤตภัยแล้ง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการฟื้นฟู และปกป้องโลกของเราต่อวิกฤตภัยแล้ง ณ วันที่ 5 มิ.ย. 67 ที่ สวนรุกขชาติกำแพงแสน จ.นครปฐม

บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม โดยนายวาเศรษฐ ศรขวัญ ผู้จัดการโรงงาน BG อลูมิเนียม และตัวแทนพนักงานจิตอาสา ร่วมใจปลูกต้นไม้ในกิจกรรม “เพาะกล้า เพราะรักษ์โลก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้ธีมสำคัญของปีนี้ #GenerationRestoration หรือ #พลิกฟื้นผืนดินสู้วิกฤตภัยแล้ง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการฟื้นฟู และปกป้องโลกของเราต่อวิกฤตภัยแล้ง ณ วันที่ 5 มิ.ย. 67 ที่ สวนรุกขชาติกำแพงแสน จ.นครปฐม


โดยเหล่าอาสาสมัครได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้ อาทิ ต้นสัก ต้นยางนา และต้นมะค่าโมง เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างความร่มรื่นแก่ท้องถิ่น ภายใต้การกำกับดูแลจากเจ้าหน้าที่ประจำสวนรุกขชาติกำแพงแสน ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งยังพาศึกษาธรรมชาติและแนะนำให้ความรู้ตลอดการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ภายหลังได้พบปะนักเรียนโรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน โดยจัดเตรียมของที่ระลึกไปมอบให้น้อง ๆ ถึงที่ ในโอกาสนี้มีนางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมน้อง ๆ นักเรียน มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น BG มุ่งสนับสนุนบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสังคมที่ดีและมีโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

โดยเหล่าอาสาสมัครได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้ อาทิ ต้นสัก ต้นยางนา และต้นมะค่าโมง เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างความร่มรื่นแก่ท้องถิ่น ภายใต้การกำกับดูแลจากเจ้าหน้าที่ประจำสวนรุกขชาติกำแพงแสน ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งยังพาศึกษาธรรมชาติและแนะนำให้ความรู้ตลอดการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ภายหลังได้พบปะนักเรียนโรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน โดยจัดเตรียมของที่ระลึกไปมอบให้น้อง ๆ ถึงที่ ในโอกาสนี้มีนางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมน้อง ๆ นักเรียน มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น BG มุ่งสนับสนุนบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสังคมที่ดีและมีโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน


OTHER PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG GROUP ผนึกพลัง “Set zero carbon for the world ปลูกต้นไม้เพื่อโลก ลดคาร์บอนให้...
27 June 2024 27 มิถุนายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร, นาย...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG ส่งเสริมคัดแยกขยะ สร้างมูลค่า ต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชน...
23 June 2024 23 มิถุนายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG ร่วมกับ จิตอาสา อถล. บุกชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เรียนรู้ “จัดการขยะ ชุมชนยั่งยืน”...
5 April 2024 5 เมษายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชุมชนหมู่บ้านซื่อต...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode