PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BG GROUP ผนึกพลัง “Set zero carbon for the world ปลูกต้นไม้เพื่อโลก ลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์”

BG GROUP ผนึกพลัง “Set zero carbon for the world ปลูกต้นไม้เพื่อโลก ลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์”


บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร, นายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร และพนักงาน BG จิตอาสา จากบริษัทในเครือ BG GROUP ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน ภายใต้โครงการ “Set zero carbon for the world ปลูกต้นไม้เพื่อโลก ลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์” เนื่องในโอกาสเดือนสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14 ถึง 27 มิ.ย. 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร, นายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร และพนักงาน BG จิตอาสา จากบริษัทในเครือ BG GROUP ผนึกพลังเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน ภายใต้โครงการ “Set zero carbon for the world ปลูกต้นไม้เพื่อโลก ลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์” เนื่องในโอกาสเดือนสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14 ถึง 27 มิ.ย. 2567


ในโอกาสนี้ ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG ได้สนับสนุนต้นไม้ในโครงการฯ จำนวนกว่า 100 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นยางนา, ต้นรวงผึ้ง, ต้นสัก และต้นพยุง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นให้ร่มเงาตลอดทั้งปี และยังเป็นไม้เศรษฐกิจที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัม/ปี ช่วยดักจับฝุ่น และมลพิษในอากาศได้ถึง 1.4 กิโลกรัม/ปี ทั้งยังร่วมอุดหนุนต้นอัญมณีแดง ต้นไม้ขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 ต้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับสถานคุ้มครองฯ และนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่สีเขียวรอบรั้วบีจีอีกด้วย

ในโอกาสนี้ ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG ได้สนับสนุนต้นไม้ในโครงการฯ จำนวนกว่า 100 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นยางนา, ต้นรวงผึ้ง, ต้นสัก และต้นพยุง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นให้ร่มเงาตลอดทั้งปี และยังเป็นไม้เศรษฐกิจที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัม/ปี ช่วยดักจับฝุ่น และมลพิษในอากาศได้ถึง 1.4 กิโลกรัม/ปี ทั้งยังร่วมอุดหนุนต้นอัญมณีแดง ต้นไม้ขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 ต้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับสถานคุ้มครองฯ และนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่สีเขียวรอบรั้วบีจีอีกด้วย

BG พร้อมเป็นพลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างความตระหนักสู่พนักงานถึงคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมาย ‘ลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์’ คืนความยั่งยืนให้โลกของเรา

BG พร้อมเป็นพลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างความตระหนักสู่พนักงานถึงคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมาย ‘ลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์’ คืนความยั่งยืนให้โลกของเรา


OTHER PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG ส่งเสริมคัดแยกขยะ สร้างมูลค่า ต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชน...
23 June 2024 23 มิถุนายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG อลูมิเนียม “เพาะกล้า เพราะรักษ์โลก” ...
5 June 2024 5 มิถุนายน 2567

บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด หรือ BG อลูมิเนียม โดยนายวาเศรษฐ ศรขวัญ ผู้จัดการโรงงาน BG อลูมิเนียม และตัวแทนพนักงานจิตอาสา ร่วมใจปลูกต้นไม้ใ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
CSR News ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
BG ร่วมกับ จิตอาสา อถล. บุกชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เรียนรู้ “จัดการขยะ ชุมชนยั่งยืน”...
5 April 2024 5 เมษายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชุมชนหมู่บ้านซื่อต...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode